160/Cut/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.09.2017 godz. 10:30

CPV: 50212000-4

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

IV remont główny śmigłowca Mi-8T

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 150-310697