165/BF/17/AP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.08.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji