167/BŁiI/17/JSz/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.08.2017 godz. 10:30

CPV: 48328000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.08.2017 pod numerem 566877-N-2017