150/BŁiI/17/ŁW/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.09.2017 godz. 09:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3, 30213100-6, 30232100-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja sieci MAN MEWA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 154-319073