166/Cut/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 09:30

CPV: 66516200-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.08.2017 pod numerem 572246-N-2017