179/BF/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.08.2017 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP w dniach 12-15 września 2017 r.