162/Cut/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.08.2017 godz. 09:30

CPV: 38433000-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 1 szt. przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.08.2017 pod numerem 572280-N-2017