161/Ckt/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.09.2017 godz. 09:30

CPV: 39000000-2, 39119000-7, 39111100-4, 39113100-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł i foteli obrotowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2017 pod numerem 572830-N-2017