173/Ckt/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.09.2017 godz. 09:30

CPV: 44421300-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa certyfikowanych szaf metalowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2017 pod numerem 574904-N-2017