153/BŁiI/17/TJ/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.09.2017 godz. 10:00

CPV: 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 30213200-7, 32322000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30234000-8, 30216110-0.

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup sprzętu biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2017 pod numerem 575653-N-2017