174/Ckt/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.09.2017 godz.09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 210 szt. kurtek zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2017 pod numerem 573708-N-2017