178/BF/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 17-19 października 2017 r.