158/BŁiI/17/KK/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.10.2017 godz. 10:00

CPV: 48000

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup modułu do przetwarzania plików NIST na potrzeby projektu SIS II w AFIS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 162-333849