190/BF/17/EJ/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.09.2017 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz konferencyjnej podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS