186/BF/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania organizowanego przez Policję w ramach 2 zadań: zadanie 1 w dniach 25-28.09.2017 r. i zadanie 2 w dniach 20-22.09.2017 r