189/Ctr/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.09.2017 godz. 10:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakupu 36 szt. pojazdów nieznakowanych typu SUV lub crossover – 5d (+ 5 w prawie opcji)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 166-341465