180/BŁiI/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.09.2017 godz. 10:30

CPV: 48821000-9, 48900000-7, 30200000-1, 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup systemu diagnostyczno-monitorującego sieci LAN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.08.2017 pod numerem 581788-N-2017