171/Ckt/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.10.2017 godz. 10:30

CPV: 18443000-6

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa czapek ćwiczebnych - furażerek w ramach 2 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 168-345239