50/Cut/17/TJ/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.10.2017 godz. 10:00

CPV: 38636000-2, 32333000-6, 30233000-1, 30231300-0, 32260000-3, 80511000-9, 50210000-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup i montaż Systemu Obserwacji Lotniczej na śmigłowcu Bell-412

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 168-345080