151/BŁiI/17/RG/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

151/BŁiI/17/RG/PMP

Termin składania ofert: 16.10.2017 godz. 09:30

CPV: 32428000-9, 48800000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup i modernizację infrastruktury sieciowej CSI Policji oraz rozbudowę środowiska serwerowego, dyskowego i wirtualizacyjnego systemów bezpieczeństwa CSI Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.09.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 172-351942