198/BF/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.09.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 18-19 października 2017 r. w Warszawie