182/Ctr/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.10.2017 godz.10:30

CPV: 66516100

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.09.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 173-354549