196/BF/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.09.2017 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla KGP realizowanych w ramach dwóch części