193/BF/17/EJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.09.2017 godz. 12:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy Biura Kontroli KGP