200/BF/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.09.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy słuzbowej organizowanej przez KGP w dniach 04-06 października 2017 r. na terenie woj. pomorskiego