197/Cut/17/MP/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

197/Cut/17/MP/PMP

Termin składania ofert: 29.09.2017 godz. 09:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych - zamówienie podstawowe w liczbie 1 500 szt., zamówienie opcjonalne w liczbie do 200 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.09.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 179-366062