235/Cut/17/DG/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

235/Cut/17/DG/PMP

Termin składania ofert: 24.10.2017 godz. 10:30

CPV: 32333100-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa systemu kamer nasobnych dla Komendy Stołecznej Policji w ramach 3 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.10.2017 pod numerem 600862 -N-2017

Polska Policja