206/Cir/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.11.2017 r. godz. 10:30

CPV: 50110000-9, 50532000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym urządzeń zasilenia gwarantowanego w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 12.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 198-407449