213/BŁiI/17/UM/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

213/BŁiI/17/UM/FBW

Termin składania ofert: 13.11.2017 godz. 09:30

CPV: 30214000-2, 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup i konfiguracja wysokowydajnych stanowisk komputerowych do analiz kryminalnych dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP w ramach projektu: Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych PL/2017/PR/0010

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.10.2017 pod numerem 605569-N-2017