258/Ctr/17/EJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.11.2017 r. godz. 09:30

CPV: 34121000-1

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.11.2017 pod numerem 612769-N-2017