255/BŁiI/17/JSz/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

255/BŁiI/17/JSz/FBW

Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 10:30

CPV: 30211000-1; 72000000-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2017 pod numerem 615032-N-2017