252/BŁiI/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 09:30

CPV: 72261000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 17 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2017 pod numerem 614864-N-2017