259/BŁiI/17/TJ/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

259/BŁiI/17/TJ/PMP

Termin składania ofert: 28.12.2017 godz. 10:00

CPV: 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.11.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 221-458880 w dniu 17.11.2017 r.