271/BF/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.11.2017 godz. 09:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2017 pod numerem 619852-N-2017