270/BF/17/AP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.11.2017 r. godz. 09:30

CPV: 55120000-7 55300000-3

Wartość zamówienia:

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas lokalnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 4-15 grudnia 2017 r.