12/BŁiI/17/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.03.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.02.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 036-065254

Polska Policja