56/BŁiI/17/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.05.2017 godz. 09:30

CPV: 72200000-7

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia programistycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 068-128572

Polska Policja