45/BŁiI/17/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.05.2017 godz. 09:30

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 740 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 069-129910

Polska Policja