14/BŁiI/17/DG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

14/BŁiI/17/DG/PMP

Termin składania ofert: 09.11.2017 godz. 09:30

CPV: 48820000-2, 30233141-1, 72250000-2, 72268000-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 163-335842