183/BŁii/17/KK/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

183/BŁii/17/KK/FBW

Termin składania ofert: 09.11.2017 godz. 09:30

CPV: 45232300-5 32562000-0 71320000-7

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych w ramach projektu modernizacji sieci MAN KGP – MEWA.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.10,2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 189 - 387130