215/BŁiI/17/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.11.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 189 - 387133