207/BŁiI/17/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.11.2017 godz. 09:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 193-396114