195/BŁiI/17/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.11.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Serwis pogwarancyjny Daktyl III

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 193-396110