221/Cut/17/RG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

221/Cut/17/RG/PMP

Termin składania ofert: 29.11.2017 godz. 09:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 198-406818