225/BŁiI/17/MG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5 72265000-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów typu Next Generation Firewall z funkcjonalnością Next Generation IPS oraz Systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.10.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 204-421038