244/Ckt/17/EZ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

244/Ckt/17/EZ/PMP

Termin składania ofert: 13.11.2017 godz. 10:00

CPV: 39000000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 2.11.2017 pod numerem 610706-N-2017