253/BŁiI/17/AK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

253/BŁiI/17/AK/PMP

Termin składania ofert: 18.12.2017 godz. 09:30

CPV: 48420000

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.11.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 213-442024