230/Cut/17/MP/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

230/Cut/17/MP/PMP

Termin składania ofert: 18.12.2017 godz. 09:30

CPV: 34711500-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.11.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 223-463265