212/BŁiI/17/MP/POPC - 2018 - Zamówienia publiczne

212/BŁiI/17/MP/POPC

Termin składania ofert: 21.02.2018 godz. 09:30

CPV: 72220000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Wykonanie Koncepcji pn.: „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e–usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.02.2018 r. pod numerem 514495-N-2018