8/BŁiI/18/EZ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.03.2018 godz. 10:30

CPV: 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 5.02.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 026-056753